Vooruitblik

 

Inkomende exchange F.F. Cornwall van 2 tot 7 juli 2020. Uitgesteld tot 2022. 

 

De Friendship Force of Limburg nodigt uit op de "Last Friday" bijeenkomst op vrijdag 26 juni 2020  om 19:00 uur in "De Ploeg" te Diepenbeek.

Onze maandelijkse informele bijeenkomst lijkt ons een ideale gelegenheid om nieuwe mensen uit te nodigen en te ontmoeten. Daar hadden wij in het verleden te weinig de kans toe.

'Last Friday' wordt terug mogelijk

We hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering werd weer wat meer duidelijkheid geschapen. Reizen, en zeker verre reizen, worden moeilijk zolang er geen vaccin beschikbaar is. Maar samenkomen, onder bepaalde voorwaarden, kan wel opnieuw.

Last Friday in de Ploeg
We nodigen u uit op vrijdag 26 juni om 19u in de Ploeg, Steenweg 184 te Diepenbeek mits reservatie.
Reserveren kan door u op te geven met het aantal personen, waarmee je wil deelnemen ofwel door antwoord op deze nieuwsbrief ofwel door het verwittigen per telefoon via Edith (0475-86 07 77) of Willy (0476-78 99 91).
Zo kunnen we zorgen voor de tafels buiten op het terras bij goed weer of binnen in de zaal met de nodige afstand.
 

De uitwisseling met Flanders/Brussel/Toulouse is verplaatst naar april 2021.