Verwijzingen naar andere Friendship Force websites

Nota: als U één of meerdere van de hieronder vermelde links volgt, zo gebeurd dit compleet op Uw eigen verantwoordelijkheid. Indien U daardoor op onwettelijke of aanstootgevende webinhoud zou stoten, zo spijt ons dit, maar dit konden wij niet voorzien.
Uiteraard verwachten wij dit niet. Wij hebben de inhoud van de webpagina's waarop wij verwijzen zorgvuldig onderzocht. Maar webinhoud kan heel snel wijzigen, en wij kunnen niet alle links voortdurend in het oog houden. In elk geval wijzen The F.F. of Limburg en in het bijzonder de webmaster elke verantwoordelijkheid hiervoor af.