The F.F. BENE ( the Friendship Force BElgië - NEderland)  nu echt officiëel boven de doopvont gehouden. 

Ter bevordering van een optimale  samenwerking tussen alle Friendship Force Clubs van België en Nederland zal de overkoepelende  F.F.BENE voortaan de coördinatie tussen België en Nederland in goede banen trachten te leiden.

Om een gevariëerder en aantrekkelijker aanbod van exchanges aan te bieden aan alle F.F. - leden,  werd besloten regelmatig samen te komen om aldus de programma's efficienter op elkaar af te stemmen.