Friendship Force Limburg
 

The Friendship Force of Limburg is één van de 350 clubs in de wereld. België telt momenteel vijf Friendship Force Clubs. De Limburgse Club werd in 1986 gesticht en ontwikkelde zich tot een zeer actieve club met jaarlijks een viertal uitwisselingen: 2 reizen naar buitenlandse clubs en 2 ontvangsten. Onze club telt ongeveer een 28-tal gezinnen, bezield door het Friendship Force-concept.

In 1992 organiseerde The Friendship Force of Limburg ook een internationaal festival te Hasselt met een 100-tal deelnemers uit 24 landen.

De uitwisselingsprogramma's, jaarlijks toegewezen aan onze club door de hoofdzetel in Atlanta, worden door het clubbestuur in detail uitgewerkt en gerealiseerd.

Voor een gedetailleerde lijst van ons uitwisselingsprogramma in het verleden, raadpleeg het archief van de uitwisselingen.
De uitwisselingen

Friendship Force-leden reizen 1, 2 of 3 weken in groepen van 20 tot 30 personen naar de hun toegewezen gastclubs. Zij worden telkens voor een week als gegeerde gasten ontvangen en opgenomen in de familiesfeer van hun gastgezin. De banden die hier ontstaan zijn doorgaans het begin van een levenslange vriendschap waarin verschillen met betrekking tot taal, ras, geloof of politieke overtuiging nog van weinig belang zijn.

De ontvangende club organiseert samen met de gastgezinnen tal van sociale, culturele en toeristische activiteiten. Hosts en Ambassadors ontmoeten elkaar regelmatig op deze activiteiten.

Op toeristische uitstappen wordt de groep Ambassadors steeds begeleid door leden van de gastclub.
Over de gastgezinnen

Binnen de Friendship Force of Limburg is dit heel eenvoudig: je beslist zelf of je al dan niet als gastgezin wenst op te treden. Het is geen absolute verplichting om als lid ook Ambassadors bij je thuis te ontvangen.

Voor de club is het uiteraard wel belangrijk over voldoende gastgezinnen te beschikken teneinde de uitwisselingsprogramma's mogelijk te maken. Bevalt het Friendship Force-concept je en beschik je over voldoende accomodatie, dan wordt je medewerking als Host ten zeerste geapprecieerd. Wie als Host fungeert, wordt ook uitgenodigd om samen met andere clubleden het ontvangstprogramma samen te stellen en uit te voeren.

De ervaring leert dat "Hosten" leerzaam en prettig is en heel wat "Friendship" oplevert.

Hoeveel kost het lidmaatschap van Friendship Force?

Beduidend weinig. The Friendship Force is immers een non-profit-organisatie. Ieder gezin betaalt een jaarlijks lidgeld van 45 euro voor de administratieve kosten van de Limburgse club. Je ontvangt dan ook de clubnieuwsbrieven en uitnodigingen voor alle clubactiviteiten.

De prijs van een Friendship Force-reisprogramma wordt steeds vooraf vastgesteld. Deze prijs is samengesteld uit de verplaatsingskosten en een vastgestelde bijdrage voor de internationale hoofdzetel in Atlanta. Het clubbestuur zorgt zelf voor vliegtuigtickets aan de meest voordelige voorwaarden. Wij reizen immers in groep.

Wie kan toetreden?

Ben je op zoek naar internationale contacten? Vriendschappen? Spreekt het Friendship Force concept je aan?

The Friendship Force of Limburg is er voor iedere ruimdenkende burger, die zich gemakkelijk aanpast en een beetje avontuurlijk is aangelegd.

Je kan lid worden door ons toetredingsformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar Arthur Smeers, Sint-Janslaan 11/2, 3590 Diepenbeek.

Voor meer informatie kan je altijd telefonisch terecht bij één van de contactpersonen.

Download de bijlages bij deze pagina: